Επιστρέφει στο Δημόσιο η Ραχήλ

Επιστρέφει στο Δημόσιο η Ραχήλ
Στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επανέρχεται η Ραχήλ Μακρή η οποία μετά την αποτυχία της Λαϊκής Ενότητας να μπει στη βουλή και εκείνη να εκλεγεί βουλευτής, έκανε αίτηση επιστροφή στην υπηρεσία της.

Η απόφαση για την επάνοδο της κ. Μακρή που υπογράφει ο Πάνος Σκουρλέτης αναφέρει:
"Με την υπ΄ αριθµ. 39979/05.10.2015 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 56 του Συντάγµατος «Περί κωλύµατος εκλογιµότητας» και του άρθρου 12 του ν.3231/2004 (Α΄ 45), επανέρχεται αυτοδίκαια στην υπηρεσία η υπάλληλος ΜΑΚΡΗ Ραχήλ του Κωνσταντίνου, από 21/9/2015 ηµεροµηνία υποβολής της εµπρόθεσµης αίτησης επανόδου της στην υπηρεσία, ύστερα από συµµετοχή της στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν την 20η Σεπτεµβρίου 2015 και κατατάσσεται στον κλάδο ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού µε ∆΄ βαθµό".


0 σχόλια