Επιστρέφουν τα μάρμαρα του Παρθενώνα!! Απόφαση-σταθμός του ΟΗΕ!

Επιστρέφουν τα μάρμαρα του Παρθενώνα!! Απόφαση-σταθμός του ΟΗΕ!
Η αποδοχή της ήταν ευρύτατη από συνολικά 74 κράτη, μεταξύ των οποίων το σύνολο των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημαντικός αριθμός κρατών της Λατινικής Αμερικής, καθώς και αρκετά αραβικά και αφρικανικά κράτη.
Πρόκειται για πρωτοβουλία που ενισχύει την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσης, καθώς και την προσπάθεια προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Οι δύο διαστάσεις είναι ιδιαίτερα επίκαιρες και κρίσιμες σήμερα, καθώς αφενός η Μέση Ανατολή πλήττεται καθημερινά από καταστροφή έργων και μνημείων πανανθρώπινης πολιτιστικής κληρονομιάς, και αφετέρου είναι γνωστή η διασύνδεση του λαθρεμπορίου πολιτιστικών αγαθών με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Σημειώνεται ότι η απόφαση, η οποία υποβάλλεται από την Ελλάδα ανά τριετία, διαμορφώθηκε, στο τελικό κείμενό της, μετά από διαβουλεύσεις του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών.
Γλυπτά Παρθενώνα και παράνομη διακίνηση
Ιδιαίτερη σημασία έχει η ειδική μνεία που γίνεται στην Απόφαση για την κινητοποίηση των κρατών-μελών ως προς την επιστροφή κλαπέντων πολιτιστικών θησαυρών με ρητή αναφορά στην επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα.
Μια άλλη, εξίσου σημαντική, διάσταση της απόφασης, είναι η καταδίκη της καταστροφής μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς σε περιοχές ένοπλων συρράξεων, συμπεριλαμβανομένων των υπό κατοχή εδαφών, καθώς και της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών από ένοπλες τρομοκρατικές ομάδες, όπως ο ISIS.

πηγή:thepressproject

0 σχόλια