Συνθήκη Παρισίων 10 Φεβρουαρίου 1947, Άρθρο 14

0 σχόλια