Πολιτική και δίκαιοΤου Λουκά Ανδριτσόπουλου

Η πολιτική έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο ως έννοια από τον καιρό που οι άνθρωποι την θέσπισαν ως τρόπο οργάνωσης και επίλυσης των ζητημάτων τους και των διαφορών τους ,αν και οι όροι της διεθνούς βιβλιογραφίας είναι αχανής. Συχνά όταν κανείς αναφέρεται στον όρο πολιτική έρχεται στο μυαλό του το παίγνιο της πολιτικής (η χειραγώγηση ,η προπαγάνδα ,η εξουσία και τα παιχνίδια της). Αν όμως επιχειρήσουμε να δούμε την πολιτική ως το βασικό σταυροδρόμι των κοινωνικών και εθνικών αναγκών, διαπιστώνουμε πως δεν έχει σχέση με τα παραπάνω χαρακτηριστικά αλλά έχει να κάνει με μια ολόκληρη αρχιτεκτονική  που προϋποθέτει σχεδιασμό και προγραμματισμό δράσεων και ενεργειών, οι οποίες με την σειρά τους οδηγούν σε κάποιο αποτέλεσμα. Έτσι αν ορίσουμε την πολιτική ως επιστήμη και όχι ως απάτη διαπιστώνουμε ότι κάθε αποτέλεσμα που δίνει, εκτός ότι έχει αντίκτυπο στην κοινωνία ,την χώρα, τον κόσμο (τριγωνική πυραμίδα), αποδεικνύεται σύμφωνα με την αναδραστική διαδικασία πολιτικού συστήματος-κοινωνίας και αντίστροφα (δεν υπάρχουν δηλαδή θεωρήματα ή αξιώματα όπως στα μαθηματικά αλλά συντελούνται πράξεις, δράσεις που δίνουν ένα αποτέλεσμα στο κοινωνικό σύνολο).

 Πολιτική σημαίνει δράση, συζήτηση ,ανταλλαγή απόψεων και ιδεών ,διαμόρφωση αποφάσεων ,προώθηση αιτημάτων, απόφαση για το πώς θα διανεμηθεί  ο πλούτος σε μία κοινωνία, πού θα βρεθούν κονδύλια χρηματοδότησης και για ποιες κοινωνικές ομάδες, ποιο θα είναι το διοικητικό μοντέλο των περιφερειών και των δήμων, αν η σημερινή χρηματοδότηση των κεντρικών ηγεσιών στους οργανισμούς αυτοδιοίκησης είναι χρηστική ή δημιουργούνται οπισθοδρομικές τοπικές κοινωνίες, αν πρέπει να γίνουν έργα υποδομής αν ,είναι αναπτυξιακό το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, τι είναι πιο φρόνιμο δημόσια η ιδιωτική υγεία, παιδεία ή εκπαίδευση, δημόσιες ή ιδιωτικές επενδύσεις, αν πρέπει να υπάρχει σύνδεση των πτυχίων με την αγορά εργασίας ,αν είναι δόκιμη η αποσύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τις εισαγωγικές εξετάσεις, να δημιουργήσουμε ολοήμερα σχολεία , να φτιαχτούν παιδικές χαρές να δημιουργήσουμε δημοτικούς χώρους άθλησης, να διοργανώσουμε ολυμπιακούς αγώνες και ποια να είναι η εξέλιξη των αθλητικών υποδομών, είναι δυνατόν να συντονίσουμε την δράση μας στους παραπάνω σχεδιασμούς ή οι προτάσεις παρόλο που ενδέχεται να συγκρούονται τα συμφέροντα μας και θα έχουν υποστήριξη ώστε να υπάρξει υλοποίηση. Είναι σίγουρα ένα δύσκολο εγχείρημα όμως αυτό το καθιστά και συναρπαστικό. Η αναφορά των παραπάνω πράξεων είναι συνδεδεμένη με το Δίκαιο και αυτό γιατί οι πολιτικές αποφάσεις γίνονται πράξη με την εισαγωγή κανόνων. Το δίκαιο είναι αυτό που ορίζει πως ασκείται η πολιτική εξουσία ποια τα όρια της ,πως λαμβάνονται αποφάσεις  από τα πολιτειακά όργανα πως διεξάγεται η δημόσια πολιτική διαδικασία.

Όμως η πολιτική ως επιστήμη επηρεάζει εκτός από την δημοσία σφαίρα και την ιδιωτική, όταν το άτομο διαχειρίζεται μόνο του διάφορες υποθέσεις της ζωής του π.χ να επιλέξω το επάγγελμα της αρεσκείας μου ή την επιστήμη που με ενδιαφέρει ή να ασχοληθώ με κάποια τέχνη ή να ασχοληθώ με το ελεύθερο επάγγελμα. Μήπως αυτή η ελευθερία επιλογής είναι εκ των ων ουκ άνευ  αν υπάρχει ανεργία και δεν μπορώ να βρω δουλειά ή αν οι δημόσιες σπουδές είναι υποβαθμισμένες και ανεπαρκείς. Με αυτή την έννοια οι προσωπικές μας επιλογές πού γίνονται στην ιδιωτική μας ζωή έχουν πολιτική σημασία καθώς διαμορφώνουν το επιστημονικό-επαγγελματικό περιβάλλον της κοινωνίας και η πολιτική με την μορφή της εξουσίας που λαμβάνει αποφάσεις έχει επηρεάσει την επιλογή.

Εν κατακλείδι η πολιτική ως επιστήμη αλλά και ως αγωγή από το σχολείο πρέπει να διαμορφώνει έναν ελεύθερο άνθρωπο, υπεύθυνο και ενεργό, έναν πολίτη με κριτική και πολιτική σκέψη με διαρκή συμμετοχή στο πολιτικό γίγνεσθαι που θα τον εξοικειώνει με τους θεσμούς της χώρας και της τοπικής κοινωνίας που ζει καθώς η πολιτική δεν είναι μία γραμμική διαδικασία αλλά ούτε  για λίγους καθώς επηρεάζει τους πολλούς με την έννοια της μακροπολιτικής που οργανώνει σχεδιάζει και λαμβάνει αποφάσεις με το σύνολο των θεσμών, του πολιτικού συστήματος της κοινωνίας.
Λουκάς Ανδριτσόπουλος
Πολιτικό Νομικής Α.Π.Θ

  

0 σχόλια