"Χαβαλεδιάστε ελεύθερα"...


Μάρκος Κουντουρούδας-Δικηγόρος
Αδυνατώ να κάνω χαβαλέ είτε για σακούλες είτε για "περιστέρες", είτε για κάθε Ηλιθιότητα "ρίχνει" στο σύγχρονο "Κολοσσαίο" ο κάθε πολιτικάντης, για να επιβεβαιώσει το ναρκισσιστικό "στίγμα" του.
Κι αυτό, την ώρα που εξελίσσονται διεργασίες, που θα αποτρέψουν την πρόσβαση στη Δικαιοσύνη των Ελλήνων Πολιτών, την ώρα που περιστέλλονται υπόρρητα συνταγματικά τους δικαιώματα ή/και ελευθερίες, καθώς τίθενται γι'αυτά όροι-αιρέσεις οικονομικών κριτηρίων, την ώρα που τα χρέη των Ελλήνων έχουν εκτοξευθεί σε ποσό άνω των 100 Δις Ευρώ, και μόνο μέχρι τον Νοέμβριο 2017 (!), την ώρα που 4.200.000 συμπολίτες μου είναι οφειλέτες του Δημοσίου, με πρόβλεψη να αυξηθούν κατά πολύ εντός του 2018, που σημαίνει ότι η Οικονομία έχει Καταστραφεί !

Αναγνωρίζω το Πρόβλημα πολλών ν'αντιμετωπίσουν κατάματα αυτές τις καταστάσεις, είναι μόνο για όσους έχουν Δύναμη, Θάρρος, όχι για Δειλούς. Κι αντιλαμβάνομαι ότι έχουν πια αποκτήσει "Άρνηση της Πραγματικότητας" και συμπεριφέρονται λες και δεν συμβαίνουν όσα βλέπουν γύρω τους, δεν τα ζουν, ή όλα όσα εξελίσσονται αφορούν κάποια άλλη Χώρα και άλλους Πολίτες.
Είναι, δυστυχώς, η γνωστή ιστορικά κατάσταση της "Νηνεμίας" πριν την "Τέλεια και Μοιραία Καταιγίδα"...
"Χαβαλεδιάστε ελεύθερα"...

0 σχόλια