Ο ρόλος της Κίνας σε σχέση με τη Β. Κορέα

Η προσέγγιση της Κίνας αναφορικά με την πρόοδο της Βόρειας Κορέας στα πυρηνικά όπλα και στις τεχνολογίες βαλλιστικών πυραύλων είναι συχνά θέμα προς συζήτηση, αλλά η οικονομική της ενασχόληση με τη Βόρεια Κορέα και την εφαρμογή των κυρώσεων, τυγχάνει μικρότερης λεπτομερούς προσοχής.

Συζητώντας το φάσμα των κυρώσεων που επιβλήθηκαν από την πρώτη πυρηνική δοκιμή της Βόρειας Κορέας το 2006, αυτό το report ξεκινάει εστιάζοντας στην αλλαγή της διαπραγματευτικής στάσης της Κίνας στα Ηνωμένα Έθνη μετά από την πυρηνική δοκιμή της Βόρειας Κορέας το 2013. Αυτό υποδηλώνει ότι αυτή η δοκιμή σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής, μετά παό το οποίο η Κίνα υιοθέτησε μια πιο δυναμική στάση έναντι των ενεργειών της Βόρειας Κορέας.
Το report υποστηρίζει ότι ενώ η Κίνα έχει αρχίσει να τάσσεται υπέρ της αποπυρηνικοποίησης της Βόρειας Κορέας σε επίσημο επίπεδο, η κοινότητα των εμπειρογνωμόνων της συνεχίζει να αμφισβητεί την έκταση στην οποία μπορεί αυτό να επιτευχθεί. Τόσο επίσημες όσο και ανεπίσημες φωνές δίνουν έμφαση στο ότι οι κυρώσεις δεν είναι το μέσο για την επίτευξη της αποπυρηνικοποίησης, αλλά ένας τρόπος για να σύρουν τη βόρεια Κορέα ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
oiujyhgtfr
Σε αυτό το πλαίσιο, οι συγγραφείς υποδηλώνουν ότι οι ευρωπαϊκές χώρες, ως μη διάδικοι στις εξαμερείς συνομιλίες καθώς και τα πυρηνικά ζητήματα στην περιοχή, ίσως λειτουργήσουν ως αμερόληπτοι συντονιστές και διαπραγματευτές μέσω των οποίων θα μπορούσαν να υλοποιηθούν εκτεταμένα μέτρα διαχείρισης κρίσεων.
Για τον σκοπό αυτό, το report παρέχει μια επισκόπηση για το πώς μπορούν οι ευρωπαϊκές χώρες να διαδραματίσουν έναν εποικοδομητικό ρόλο στο να "αρθεί το αδιέξοδο" που υπάρχει σήμερα μεταξύ των αρχικών μελών των εξαμερών συζητήσεων. Υποστηρίζει ότι τα διευρυμένα κανάλια διαλόγου, η διαχείριση κρίσης, η κατάρτιση ελέγχου των εξαγωγών και μη διάδοσης, η ανθρωπιστική δέσμευση μέσω της αστικής κοινωνίας και τα ολοκληρωμένα συστήματα βοήθειας, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την μετατροπή της συνεργασίας της Ευρώπης με την Κίνα ή τη Βόρεια Κορέα από τις ad hoc πρωτοβουλίες σε μια συνεκτική και βιώσιμη στρατηγική.
Μπορείτε να δείτε το κείμενο εδώ: https://www.sipri.org/media/2017/sipri-publishes-new-report-chinas-engagement-north-korea

0 σχόλια