Μ. Ξαφά: Το Brexit ευκαιρία για την ενοποίηση των Κεφαλαιαγορών της ΕΕ

Ως θεμελιώδες βήμα για την πραγματική οικονομική και νομισματική ένωση της ΕΕ προκρίνει την ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, η Μιράντα Ξαφά, τονίζοντας ότι η ΕΕ πρέπει να θέσει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα προς την κατεύθυνση αυτή.
Σύμφωνα με τον διακηρυγμένο στόχο της ΕΕ η ενοποίηση των κεφαλαιαγορών θα παράσχει νέες πηγές χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρομεσαίες, θα μειώσει το κόστος της άντλησης κεφαλαίων, θα διευκολύνει τις διασυνοριακές επενδύσεις, θα φέρει περισσότερες ξένες επενδύσεις στην ΕΕ και τελικά θα καταστήσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ ανθεκτικότερο και πιο ανταγωνιστικό.

Όπως επισημαίνει η κ. Ξαφά σε νέα έκθεση που δημοσιεύει το CIGI (Centre for International Governance Innovation), η ενοποίηση των κεφαλαιαγορών είναι ταυτόχρονα με την τραπεζική ένωση απαραίτητος κρίκος για μια ολοκληρωμένη οικονομική και νομισματική ένωση, ωστόσο παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί προς την κατεύθυνση αυτή σημειώνονται καθυστερήσεις.
Η ατζέντα για την ενοποίηση των κεφαλαιαγορών θα πρέπει να περιλάβει τη μεταβίβαση των εποπτικών αρμοδιοτήτων κάθε χώρας-μέλους της ΕΕ σε μια πανευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή. Όπως σημειώνει η κ. Ξαφά, μέχρι τώρα οι όποιες κινήσεις προς την κατεύθυνση αυτή προσέκρουαν στις αντιρρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, οπότε η απόφαση για το Brexit δίνει την ευκαιρία για επανέναρξη της διαδικασίας. Ταυτόχρονα, όμως, επισημαίνει το εξής παράδοξο: καθώς η ΕΕ προσπαθεί να αποσαφηνίσει τη σχέση της με τη Βρετανία οι προβολείς στρέφονται μακριά από το ζήτημα της ενοποίησης των κεφαλαιαγορών. Σε αυτό συμβάλει και το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν αρχίσει να σταθεροποιούνται, γεγονός που τις καθιστά και πάλι αξιόπιστες πηγές χρηματοδότησης και απομακρύνει την ανάγκη για την ύπαρξη εναλλακτικών πηγών.
Καταλήγοντας η κ. Ξαφά τονίζει ότι ενοποίηση των κεφαλαιαγορών είναι κρίσιμη για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ στο παγκόσμιο περιβάλλον, ειδικά από τη στιγμή που η νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ προσπαθεί να αποφύγει τον υπερβολικό έλεγχο του χρηματοπιστωτικού τομέα.

liberal

0 σχόλια