Μιχάλης Χαραλαμπίδης-Κεντρική Βαλκανική ΔημοκρατίαΚεντρική Βαλκανική Δημοκρατία
Κεντρική, γιατί η απόσταση ανάμεσα στα Σκόπια και το νοτιότερο άκρο της Βαλκανικής, το ακρωτήριο Ταίναρο και τα Σκόπια, μέχρι το βορειότερο άκρο, τον Προύθο ποταμό είναι ίδια. 
Βαλκανική, γιατί αναφέρεται και αντιπροσωπεύει μια κοινή σε όλες τις εθνικές ομάδες του νέου κράτους συνείδηση ταυτότητα και προσδοκία. 
Δημοκρατία, γιατί αυτό το κράτος για την επιβίωση του και μόνο πρέπει να είναι δημοκρατικό. Να εξασφαλίζει σε όλες τις εθνικές θρησκευτικές ομάδες συνθήκες ισότητας, ισονομίας, ισοπολιτείας. 

Οι πολίτες του θα εκφράζουν ελεύθερα τη ταυτότητα της εθνικής ή θρησκευτικής ομάδας στην οποία αισθάνονται ότι ανήκουν ή αναγνωρίζονται.
Αυτοί που θεωρούν τον εαυτό τους Μακεδόνα, σημαίνει ότι θεωρούν τον εαυτό τους μέρος ενός ιστορικού και μαρτυρικού, λόγω των αλλεπάλληλων διώξεων και καταναγκασμών, κομματιού του ελληνισμού, αυτού που ένωσε το Έθνος των Ελλήνων.


Η πρόταση είναι διατυπωμένη από το 1993.
Μιχάλης Χαραλαμπίδης
Εκδόσεις Στράβων στο
Ελληνική Πολιτική Παιδεία

0 σχόλια