Νέο σχολείο

Σε ένα νέο , σύγχρονο και αξιακό σχολείο που έχει ως στόχο να παράγει όχι μόνο γνώση στο κάθε γνωστικό αντικείμενο αλλά και κριτική αντίληψη , ικανότητες τόσο μαθησιακές όσο και στασεων-συμπεριφορων στο σχολικό του περιβάλλον ώστε να καλλιεργήσει τους αυριανους του πολίτες αλλά και το νέο παραγωγικό ανθρώπινο δυναμικό του που θα κατανοεί τις κοινωνικές εξελίξεις και αλλαγές , θα λειτουργεί κριτικά απέναντι σε θεσμούς που δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες του και του συνόλου ,θα αναγνωρίζει τη σημασία της συμμετοχής του σε δραστηριότητες της καθημερινότητας ( οικονομία , πολιτική , κοινωνία ) τότε θέτει τις ουσιαστικές βάσεις για την εύρυθμη λειτουργία μιας κοινωνίας παρά τις αντιξοότητες και το συνεχώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον που κυριαρχεί, ενώ οι πολίτες βρίσκονται στο επίκεντρο των εν λόγω εξελίξεων γεγονός που αναδεικνυει την χρηστικότητα του μαθήματος της πολιτικής παιδείας στην α ' και β' λυκείου αντίστοιχα , οτιδήποτε άλλο γενικό και αφηρημένο σε περιεχόμενο είναι βολικό και δημιουργεί χειραγωγήσιμους πολίτες νέας γενιάς.
Σχόλιο γνώμης του Λουκά Ανδριτσόπουλου

0 σχόλια